BefolkningsdatasystemetSituationen i registret den 31.01.2022

Kommunens invånare röstningsområdevis

777   MDB
010   AlavoDe som är födda år 2004 eller tidigare är här i rösträttsålder.
Nummer Röstningsområde Män Kvinnor Tillsammans Män
i rösträttsålder
Kvinnor
i rösträttsålder
Tillsammans
i rösträttsålder
001A Pohjoinen 2167 2107 4274 1785 1747 3532
002B Eteläinen 2105 2049 4154 1667 1637 3304
003C Töysä 1431 1354 2785 1140 1074 2214

Totalt Alavo

5703

5510

11213

4592

4458

9050