BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:DVV Digiturvatilaisuus CLASS:PUBLIC CREATED:20220623T061409Z DESCRIPTION:Tervetuloa seuraamaan kuukausittaista Digiturvavarttia!\n \nWeb inaari summaa 15 minuuttiin digimaailman uhkat\, joita meihin kaikkiin koh distuu töissä ja vapaa-ajalla\, sekä tarjoaa vinkkejä niiltä suojautu miseen. Käymme läpi uusimmat huijausyritykset ja tarjoamme tietoa ajanko htaisista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoin\, ja kannustamme viestimä än siitä eteenpäin.\n \nDigiturvavartti on tuotettu yhteistyössä Digi - ja väestötietoviraston Digiturvapalveluiden sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. \n \nOhjelma on saatavilla noin viikkoa ennen til aisuutta seuraavan katselulinkin kautta: https://mediaserver.fi/live/digit urvavartti \n \nJätäthän myös palautetta ja kehittämisehdotuksia tila isuuden päätteeksi: https://www.menti.com/86brxqzozx \n \nLisämateriaal eja:\n \n* Tulevat tilaisuudet ja aiemmat taltioinnit:\n https://dvv.fi/di giturvatilaisuudet\n \n* Digiturvallinen elämä -oppimiskokonaisuus: \n h ttps://digiturvallinenelama.fi\n \n* Digiturma vai digiturva -videosarja:\ n https://www.youtube.com/digiturma-vai-digiturva \n \nYhteydenotot:\ndig iturva@dvv.fi \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20221108T130000 DTSTAMP:20220623T061409Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20221108T124500 LAST-MODIFIED:20220623T061409Z LOCATION:https://mediaserver.fi/live/digiturvavartti PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Digiturvavartti – marraskuu 2022 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000C0D243D57676D801000000000000000 010000000C6CD30F63F670E4DB45D0210FC4D4C74 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:\n\n\n

Terv etuloa seuraamaan kuukausittaista Digiturvavarttia!

 \;

Webinaari summaa 1 5 minuuttiin digimaailman uhkat\, joita meihin kaikkiin kohdistuu töissä ja vapaa-ajalla\, sekä \;tarjoaa vinkkejä niiltä suojautumiseen. K äymme läpi uusimmat huijausyritykset ja tarjoamme tietoa ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoin\, ja kannustamme viestimään siit ä eteenpäin.

 \;

Digiturvavartti on tuotettu yhteistyössä Digi- ja vä estötietoviraston Digiturvapalveluiden sekä muiden viranomaisten ja toim ijoiden kanssa. \;

 \;

Ohjelma on saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta seuraavan katselulinkin kautt a: https://mediaserv er.fi/live/digiturvavartti

&n bsp\;

Jätäthän myös palautetta ja kehitt ämisehdotuksia tilaisuuden päätteeksi: https://www.menti.com/86brxqzozx

 \;

Lisämateri aaleja:

 \;

 \;

 \;

 \;

Yhteydenotot:

digiturva@dvv.fi

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR