BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:DVV Digiturvatilaisuus CLASS:PUBLIC CREATED:20220622T102801Z DESCRIPTION:Tervetuloa seuraamaan kuukausittaista Digiturvavarttia!\n \nWeb inaari summaa 15 minuuttiin digimaailman uhkat\, joita meihin kaikkiin koh distuu töissä ja vapaa-ajalla\, sekä tarjoaa vinkkejä niiltä suojautu miseen. Käymme läpi uusimmat huijausyritykset ja tarjoamme tietoa ajanko htaisista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoin\, ja kannustamme viestimä än siitä eteenpäin.\n \nDigiturvavartti on tuotettu yhteistyössä Digi - ja väestötietoviraston Digiturvapalveluiden sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. \n \nOhjelma on saatavilla noin viikkoa ennen til aisuutta seuraavan katselulinkin kautta: https://mediaserver.fi/live/digit urvavartti \n \nJätäthän myös palautetta ja kehittämisehdotuksia tila isuuden päätteeksi: https://www.menti.com/86brxqzozx \n \nLisämateriaal eja:\n \n* Tulevat tilaisuudet ja aiemmat taltioinnit:\n https://dvv.fi/di giturvatilaisuudet\n \n* Digiturvallinen elämä -oppimiskokonaisuus: \n h ttps://digiturvallinenelama.fi\n \n \n* Digiturma vai digiturva -videosarj a:\n https://www.youtube.com/digiturma-vai-digiturva \n \nYhteydenotot:\n digiturva@dvv.fi \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20221214T130000 DTSTAMP:20220622T102801Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20221214T124500 LAST-MODIFIED:20220622T102801Z LOCATION:https://mediaserver.fi/live/digiturvavartti PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Digiturvavartti – joulukuu 2022 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000070251B5F7776D801000000000000000 010000000A07623F0F4C9F34A86932CD84AF5B3EF X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tervetuloa seuraamaan kuukausittaista Digiturvavarttia!

 \;

Webinaari summaa 15 minuuttiin digimaailman uhkat\, joita meihin kaikkiin kohdistuu tö \;issä\; ja vapaa-ajalla\, sekä\; \;tarjoaa vinkkejä\; nii ltä\; suojautumiseen. Kä\;ymme lä\;pi uusimmat huijausyritykse t ja tarjoamme tietoa ajankohtaisista aiheista. Tilaisuus on kaikille avoi n\, ja kannustamme viestimä\;ä\;n siitä\; eteenpä\;in.

 \;

Dig iturvavartti on tuotettu yhteistyö\;ssä\; Digi- ja vä\;est&oum l\;tietoviraston Digiturvapalveluiden sekä\; muiden viranomaisten ja t oimijoiden kanssa. \;

 \;

Ohjelma o n saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta seuraavan katselulinkin kautta : https://mediaserve r.fi/live/digiturvavartti

  \;

Jä\;tä\;thä\;n myö\;s palau tetta ja kehittä\;misehdotuksia tilaisuuden pä\;ä\;tteeksi: https://www.menti.com/86brxqzozx< /a>

 \;

Lisä\;materiaaleja:

 \;

 \;

 \;

Yhteydenotot:

digiturva@dvv.fi

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR