BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:DVV Digiturvatilaisuus CLASS:PUBLIC CREATED:20220622T135604Z DESCRIPTION:Tervetuloa seuraamaan Digiturvan vuosikatsausta päättyvästä vuodesta 2022 ja kuulemaan ennusteita alkavalle vuodelle 2023!\n \nTilais uudessa käsitellään kahta eri teemaa. Aloitamme kuluneen vuoden keskeis istä havainnoista ja opeista\, jotka jokaisen organisaation tulisi huomio ida oman digi- ja kyberturvallisuutensa kehittämisessä. Tämän jälkeen tarkastelemme\, millaisiin ilmiöihin meidän tulisi varautua ja mitä yl ipäänsä odottaa digiturvallisuuden suhteen tulevana vuonna.\n \nWebinaa ri on suunnattu ensisijaisesti ICT- ja digiturva-asiantuntijoille sekä or ganisaatioiden johdolle. Tilaisuus on tuotettu yhteistyössä Digi- ja vä estötietoviraston Digiturvapalveluiden sekä muiden viranomaisten ja toim ijoiden kanssa.\n \nOhjelma on saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta s euraavan katselulinkin kautta: https://mediaserver.fi/live/digiturva \n \n Jätäthän myös palautetta ja kehittämisehdotuksia tilaisuuden päätte eksi: https://www.menti.com/86brxqzozx \n \nLisämateriaaleja:\n* Tulevat tilaisuudet ja aiemmat taltioinnit:\n https://dvv.fi/digiturvatilaisuudet\ n* Viimeisimmät digiturvajulkaisut:\n https://dvv.fi/digiturvajulkaisut\n \nYhteydenotot:\ndigiturva@dvv.fi \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20221214T151500 DTSTAMP:20220622T135604Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20221214T131500 LAST-MODIFIED:20220622T135604Z LOCATION:https://mediaserver.fi/live/digiturva PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Digiturvan vuosikatsaus 2022 ja ennusteet vuodelle 2023 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000605034EA7C7AD801000000000000000 01000000004A18C7CDF5D88439E6A1FD0B0C142F5 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tervetuloa seuraamaan Digiturvan vuosikatsausta päätt yvästä vuodesta 2022 ja kuulemaan ennusteita alkavalle vuodelle 2023!

 \;

Ti laisuudessa käsitellään kahta eri teemaa. Aloitamme kuluneen vuoden kes keisistä havainnoista ja opeista\, jotka jokaisen organisaation tulisi hu omioida oman digi- ja kyberturvallisuutensa kehittämisessä. Tämän jäl keen tarkastelemme\, millaisiin ilmiöihin meidän tulisi varautua ja mit ä ylipäänsä odottaa digiturvallisuuden suhteen tulevana vuonna.

 \;

Webina ari on suunnattu ensisijaisesti ICT- ja digiturva-asiantuntijoille sekä o rganisaatioiden johdolle. Tilaisuus on tuotettu yhteistyössä Digi- ja v äestötietoviraston Digiturvapalveluiden sekä muiden viranomaisten ja to imijoiden kanssa.

 \;

< p class=MsoNormal>Ohjelma on saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta seu raavan katselulinkin kautta: https://mediaserver.fi/live/digiturva

 \;

Jätäthän myös palautetta ja kehittämisehdotuksia tilaisuuden päätteeksi: https://www.menti.com/86brxqzozx

< p class=MsoNormal> \;

Lisämateriaaleja:

 \;

Yhteydenotot:

digiturva@dvv.fi

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR