BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:DVV Digiturvatilaisuus CLASS:PUBLIC CREATED:20220622T140110Z DESCRIPTION:Tervetuloa seuraamaan Digiturvakatsausta johdolle!\n \nJoka toi nen kuukausi järjestettävä webinaari tiivistää tuntiin kaiken oleelli sen siitä\, mitä organisaatioiden johdon tulee tietää digimaailman aja nkohtaisista riskeistä ja niiden vaikutuksista. Samalla se tarjoaa tukea organisaatioiden riskienhallintaan\, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen\, tietoturvallisuuteen ja tietosuojaan. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisest i organisaatioiden johdolle\, mutta myös alan asiantuntijat ja kaikki muu t aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!\n \nDigiturvakatsaus j ohdolle on tuotettu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston Digiturv apalveluiden sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. \n \nOhjel ma on saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta seuraavan katselulinkin ka utta: https://mediaserver.fi/live/johdondigiturva \n \nJätäthän myös p alautetta ja kehittämisehdotuksia tilaisuuden päätteeksi: https://www.m enti.com/86brxqzozx \n \nLisämateriaaleja:\n \n* Tulevat tilaisuudet ja a iemmat taltioinnit:\n https://dvv.fi/digiturvatilaisuudet\n \n* Viimeisimm ät digiturvajulkaisut:\n https://dvv.fi/digiturvajulkaisut\n \n* Tilaa di giturvatiedotteet ja -uutiskirjeet suoraan sähköpostiisi:\n https://tied ote-digiturva.dvv.fi/ \n \nYhteydenotot:\ndigiturva@dvv.fi \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20221214T163000 DTSTAMP:20220622T140110Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20221214T153000 LAST-MODIFIED:20220622T140110Z LOCATION:https://mediaserver.fi/live/johdondigiturva PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Digiturvakatsaus johdolle – joulukuu 2022 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E00800000000B04504D57C7AD801000000000000000 0100000003A93D7FBB5383F46B6B1CC2F3A19BECB X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tervetuloa seuraamaan Digiturvakatsausta johdolle!

 \;

J oka toinen kuukausi jä\;rjestettä\;vä\; webinaari tiivistä \;ä\; tuntiin kaiken oleellisen siitä\;\, mitä\; organisaatioi den johdon tulee tietä\;ä\; digimaailman ajankohtaisista riskeist& auml\; ja niiden vaikutuksista. Samalla se tarjoaa tukea organisaatioiden riskienhallintaan\, toiminnan jatkuvuuden turvaamiseen\, tietoturvallisuut een ja tietosuojaan. Tilaisuus on suunnattu ensisijaisesti organisaatioide n johdolle\, mutta myö\;s alan asiantuntijat ja kaikki muut aiheesta k iinnostuneet ovat tervetulleita mukaan!

< o:p> \;

Digiturvakatsaus johdolle on tuote ttu yhteistyö\;ssä\; Digi- ja vä\;estö\;tietoviraston Digi turvapalveluiden sekä\; muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. \;

 \;

Ohjelma on saatavilla noin vii kkoa ennen tilaisuutta seuraavan katselulinkin kautta: https://mediaserver.fi/live/johdondigit urva

 \;

Jä\;tä\;thä\;n myö\;s palautetta ja kehittä\ ;misehdotuksia tilaisuuden pä\;ä\;tteeksi: https://www.menti.com/86brxqzozx

 \;

Lis&au ml\;materiaaleja:

 \;

  \;

 \;

 \;

Yhteydenotot:

digiturva@dvv.fi

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR