BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CATEGORIES:DVV Digiturvatilaisuus CLASS:PUBLIC CREATED:20220622T081937Z DESCRIPTION:Tervetuloa seuraamaan kuukausittaista Digiturvakatsausta asiant untijoille!\n \nWebinaari on suunnattu ensisijaisesti ICT- ja digiturva-as iantuntijoille\, ja se tarjoaa ajankohtaisen katsauksen digimaailman uhkis ta ja riskeistä sekä niiden hallintakeinoista organisaatioiden ja osalli stujien digiturvaosaamisen kehittämiseksi. Tilaisuus on kaikille avoin\, ja kannustamme viestimään siitä eteenpäin.\n \nDigiturvakatsaus asiant untijoille on tuotettu yhteistyössä Digi- ja väestötietoviraston Digit urvapalveluiden sekä muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa. \n \nOh jelma on saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta seuraavan katselulinkin kautta: https://mediaserver.fi/live/digiturva \n \nJätäthän myös pala utetta ja kehittämisehdotuksia tilaisuuden päätteeksi: https://www.ment i.com/86brxqzozx \n \nLisämateriaaleja:\n \n* Tulevat tilaisuudet ja aiem mat taltioinnit:\n https://dvv.fi/digiturvatilaisuudet\n \n* Digiturma vai digiturva -videosarja:\n https://www.youtube.com/digiturma-vai-digiturva \n \n* Viimeisimmät digiturvajulkaisut:\n https://dvv.fi/digiturvajulkai sut\n \n* Osallistu VAHTI-verkoston toimintaan:\n https://dvv.fi/vahti \n \nYhteydenotot:\ndigiturva@dvv.fi \n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20221108T161500 DTSTAMP:20220622T081938Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20221108T130000 LAST-MODIFIED:20220622T081937Z LOCATION:https://mediaserver.fi/live/digiturva PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Digiturvakatsaus asiantuntijoille – marraskuu 2022 TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E008000000007067BCEF7676D801000000000000000 0100000008FCB89DE4153C048BDC40761AADD6648 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Tervetuloa seuraamaan kuukausittaista Digiturvakatsausta asiantuntijoill e!

 \;

Webinaari on suunnattu ensisijaisesti ICT- ja digiturva-asiantuntijoill e\, ja se tarjoaa ajankohtaisen katsauksen digimaailman uhkista ja riskeis tä\; sekä\; niiden hallintakeinoista organisaatioiden ja osallistu jien digiturvaosaamisen kehittä\;miseksi. Tilaisuus on kaikille avoin\ , ja kannustamme viestimä\;ä\;n siitä\; eteenpä\;in.< /o:p>

 \;

Digit urvakatsaus asiantuntijoille on tuotettu yhteistyö\;ssä\; Digi- ja vä\;estö\;tietoviraston Digiturvapalveluiden sekä\; muiden vi ranomaisten ja toimijoiden kanssa. \; < /span>

 \;

Ohjelma on saatavilla noin viikkoa ennen tilaisuutta seuraavan kats elulinkin kautta: https:// mediaserver.fi/live/digiturva

& nbsp\;

Jä\;tä\;thä\;n myö\;s p alautetta ja kehittä\;misehdotuksia tilaisuuden pä\;ä\;tteeksi : https://www.menti.com/86brxqz ozx

 \;

Lisä\;materiaaleja:

 \;

 \;

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR