Digiturvan tietoiskut

Digiturvan tietoiskut ovat lyhyitä videoita digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueista. Jokaisessa tietoiskussa syvennytään sen otsikon mukaiseen teemaan. Tietoiskuissa esimerkkitapauksena on kuvitteellinen Tyrskylän kunta, jonka edustajat kertovat, miten digiturvan kokonaisuuksia on Tyrskylän kunnassa toteutettu.

Tietoiskut on tarkoitettu koko julkiselle hallinnolle. Ne ovat yksinkertainen ja nopea tapa tutustua erilaisiin menetelmiin ja työkaluihin, jotka tukevat digitaalisen turvallisuuden kehittämistä. Jokainen tietoisku muodostaa oman kokonaisuutensa, joten voit tutustua videoihin omassa tahdissasi.

Tietoiskut perustuvat digitaalisen turvallisuuden valmennuksiin, joita Digi- ja väestötietovirasto on järjestänyt julkiselle hallinnolle ja kunnille.

Mitä on digitaalinen turvallisuus?

Tässä tietoiskussa käymme läpi, mitä digitaalinen turvallisuus tarkoittaa ja mistä se koostuu.

Jos upotettu video ei avaudu, voit katsella sen videoportaalissamme.

Roolit ja vastuut digitaalisessa turvallisuudessa

Tässä tietoiskussa perehdymme kuvitteellisen kunnan esimerkkien kautta siihen, millaisia rooleja ja vastuita digitaaliseen turvallisuuteen liittyy ja miten niitä voidaan toteuttaa.

Jos upotettu video ei avaudu, voit katsella sen videoportaalissamme.

Digitaalisen turvallisuuden tilannekuva

Tässä tietoiskussa tutustumme kuvitteellisen kunnan esimerkkien kautta digitaalisen turvallisuuden tilannekuvaan ja sen muodostumiseen sekä siihen, miten tilannekuvaa hyödynnetään johtamisen tukena.

Jos upotettu video ei avaudu, voit katsella sen videoportaalissamme.

Digiturvariskien hallinta

Tässä tietoiskussa tutustumme riskienhallintaprosessiin: mitä ISO-standardin mukainen riskienhallintaprosessi sisältää ja miten sitä voidaan hyödyntää organisaation toiminnassa?

Jos upotettu video ei avaudu, voit katsella sen videoportaalissamme.

Digiturvariskien analysointi

Tässä tietoiskussa käymme kuvitteellisen kunnan esimerkkien kautta läpi digiturvariskien analysointia – aina riskien vaikutusten arvioinnista niiden hallintakeinoihin.

Jos upotettu video ei avaudu, voit katsella sen videoportaalissamme.

Digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuuri

eOppivan verkkokoulutuksessa käymme läpi, mitä digitaalisen turvallisuuden arkkitehtuurilla tarkoitetaan ja miten sitä voidaan kehittää organisaatioissa.

Siirry eOppiva-koulutukseen