Avoindata.fi

Julkisten ja yksityisten tietovarantojen uudelleenkäytön mahdollistaminen on merkittävimpiä asioita, joita tietoyhteiskunnan kehittämiseksi voidaan tehdä. Suuri osa esimerkiksi julkisen hallinnon tiedoista voidaan avata uudelleen käytettäväksi koko yhteiskunnan eduksi. Myös yritykset, yhteisöt ja säätiöt sekä yksityishenkilöt avaavat yhä enemmän omia tietoaineistojaan.

Digi- ja väestötietoviraston tuottama Avoindata.fi-palvelu kokoaa Suomessa julkaistun avoimen datan (tiedon) yhteen paikkaan. Palvelusta löytyvä tieto on avointa dataa, jota kuka tahansa voi julkaista ja hyödyntää eri tarkoituksiin. Palvelun kohderyhminä ovat muun muassa kansalaiset, yritykset ja viranomaiset. 

Avoindata.fi- palvelussa julkaistuja tietoaineistoja voi hakea esimerkiksi rajapintojen kautta hyödynnettäviksi digitaalisissa palveluissa ja sovelluksissa, tai hyödyntää muutoin haluamallaan tavalla. Tyypillisiä käyttötapauksia ovat erilaiset verkkopalvelut ja älypuhelinsovellukset. 

Palvelu luo reaaliaikaista kokonaiskuvaa Suomen avoimen datan kokonaistilanteesta ja pyrkii mittaamaan avoimen datan vaikuttavuutta yhteiskuntaan. Sivuilta löytyy esimerkkejä avointa dataa hyödyntävistä sovelluksista ja palveluista.

Avoindata.fi-palvelu tekee euroopanlaajuista yhteistyötä tietovarantojen rajat ylittävän uudelleenkäytön edistämiseksi. EU jäsenmaat sopivat työryhmissä mm. yhdessä käytettävistä tietomalleista ja korkean lisäarvon tietoaineistoista.

Avoin tieto:

Avoin data (tieto) on mitä tahansa koneluettavassa muodossa olevaa tietoa (tekstiä, taulukkoja, kuvia), jonka voidaan antaa uudelleenkäytettäväksi. Avoin data on lisensoitu niin, että sen käyttölupa rajoittaa uudelleenkäyttöä mahdollisimman vähän. Käytännössä tieto on vapaasti uudelleenkäytettävissä kunhan alkuperäinen lähde mainitaan. 

Avoin data on helpoin ja tehokkain tapa jakaa tietoa oman organisaation sisällä ja ulkopuolelle. Avoin dataa ovat esimerkiksi voimassa oleva lainsäädäntö (tekstinä), erilaiset kartat, tilastot, yritystiedot, julkisen hallinnon budjetit, hankintasopimukset, ilman ja veden laatutiedot, sääennusteet ja vaalitulokset.

Avoindata.fi