Varallisuussuhteisiin sovellettava lainsäädäntö kansainvälisissä parisuhteissa 

Erityisesti kansainvälisten parien kannattaa miettiä, minkä valtion lakia he haluavat varallisuussuhteisiinsa sovellettavan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos vähintään toisella puolisoista on muita kansalaisuuksia tai asuinpaikka toisessa valtiossa nyt tai tulevaisuudessa. Tällöin puolisot voivat tehdä kirjallisen sopimuksen siitä, minkä valtion lakia heidän varallisuussuhteisiinsa sovelletaan.  

Teidän täytyy rekisteröidä meille sopimuksenne siitä, minkä valtion lakia varallisuussuhteisiinne sovelletaan, jotta se on Suomessa pätevä. Jos sopimusta ei rekisteröidä, siihen ei voida esimerkiksi vedota puolison velkojia vastaan, jos puolisoilla on Suomessa asuin- tai kotipaikka.  

Kysymykset, jotka liittyvät puolisoiden varallisuussuhteisiin sovellettavan lain valintaan, ovat usein monimutkaisia. Neuvoa kannattaakin kysyä kansainvälistä oikeutta tuntevalta juristilta. 

Yleensä avioehtosopimus ja sopimus avioliiton varallisuussuhteeseen sovellettavasta laista ovat samassa asiakirjassa. Nämä sopimukset tallennetaan kuitenkin kahteen eri rekisteriin. Vaikka avioehtosopimuksenne siis olisi rekisteröity, ei siinä olevaa sopimusta varallisuussuhteeseen sovellettavasta laista rekisteröidä, ellei sen rekisteröintiä ole pyydetty hakemuksessa. Muistakaa siis pyytää näiden molempien sopimusten rekisteröimistä. Koska kyse on kahdesta eri rekisteröinnistä, teiltä veloitetaan kaksi maksua. 

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovelletaan yleensä sen maan lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui asuinpaikka avioliiton solmimisen jälkeen.

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan tietyissä tapauksissa sopimuksella määrätä esimerkiksi sen valtion laki, missä toisella tai kummallakin puolisolla on asuinpaikka tai jonka kansalainen puoliso on sopimusta tehtäessä.

Jos puolisoilla on asuinpaikka Suomessa, on noudatettava avioliittolaissa olevia avioehdon muotomääräyksiä.

Sopimus vieraan valtion lain soveltamisesta avioliiton varallisuussuhteisiin tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon. Muussa tapauksessa siihen ei voida vedota puolison velkojia vastaan, jos puolisoilla on Suomessa asuin- tai kotipaikka. 

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavan lain valintaan liittyvät kysymykset ovat monesti varsin monimutkaisia, ja asiassa kannattaakin kääntyä kansainvälistä oikeutta tuntevan juristin puoleen.

Toimikaa näin

1. Tehkää kirjallinen sopimus siitä, minkä valtion lakia avioliittonne varallisuussuhteisiin sovelletaan. Saatte apua sen tekemiseen asianajajalta, valtion oikeusaputoimistolta tai muulta asiantuntevalta juristilta. Ammattilaista käyttämällä varmistatte, että sopimus täyttää lain asettamat vaatimukset ja muotoseikat. Emme valitettavasti voi auttaa sopimuksen laatimisessa. 

2. Tulostakaa ja täyttäkää alla oleva hakemus. 

Hakemus sopimuksen rekisteröimiseksi

3. Postittakaa hakemus ja alkuperäinen sopimuksenne alempana olevaan osoitteeseen tai tuokaa ne minkä tahansa palvelupaikkamme postilaatikkoon. Älkää lähettäkö asiakirjoja sähköpostitse, sillä tarvitsemme alkuperäiset asiakirjat. 

4. Palautamme alkuperäisen sopimuksen teille postitse. Lähetämme myöhemmin todistuksen rekisteröinnistä ja laskun erikseen.  

Muistilista

  • Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava alkuperäisenä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Alkuperäinen asiakirja palautetaan teille rekisteröinnin jälkeen. 
  • Suosittelemme, että selvitätte juristin kanssa asiaan liittyvät muotomääräykset.

Hinta

65 euroa

Lähetämme laskun ensisijaisesti Suomi.fi-palveluun ja toissijaisesti Omaposti-palveluun. Postitamme laskun vain silloin, jos sinulla ei ole näistä kumpaakaan käytössä.  

Yhteystietomme

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet