Aviovarallisuussuhteeseen sovellettavan lain rekisteröinti

Sopimus, jolla puolisot ovat valinneet vieraan valtion lain sovellettavaksi avioliiton varallisuussuhteisiin, on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastoon. 

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovelletaan yleensä sen maan lakia, johon kummallekin puolisolle muodostui asuinpaikka avioliiton solmimisen jälkeen.

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaksi laiksi voidaan tietyissä tapauksissa sopimuksella määrätä esimerkiksi sen valtion laki, missä toisella tai kummallakin puolisolla on asuinpaikka tai jonka kansalainen puoliso on sopimusta tehtäessä.

Jos puolisoilla on asuinpaikka Suomessa, on noudatettava avioliittolaissa olevia avioehdon muotomääräyksiä.

Sopimus vieraan valtion lain soveltamisesta avioliiton varallisuussuhteisiin tulee rekisteröidä Digi- ja väestötietovirastoon. Muussa tapauksessa siihen ei voida vedota puolison velkojia vastaan, jos puolisoilla on Suomessa asuin- tai kotipaikka. 

Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavan lain valintaan liittyvät kysymykset ovat monesti varsin monimutkaisia, ja asiassa kannattaakin kääntyä kansainvälistä oikeutta tuntevan juristin puoleen.

Toimikaa näin

  • Täyttäkää hakemus avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen rekisteröimiseksi.

Hakemus sopimuksen rekisteröimiseksi

  • Toimittakaa hakemus alkuperäisen avioliiton varallisuussuhteeseen sovellettavaa lakia koskevan sopimuksen kanssa Digi- ja väestötietovirastoon.
  • Asiakirjat tulee toimittaa ensisijaisesti postitse. Sähköpostitse sopimusta ei voi toimittaa, sillä Digi- ja väestötietovirasto tarvitsee sopimuksen alkuperäisena rekisteröintiä varten.

Muistilista

  • Avioliiton varallisuussuhteisiin sovellettavaa lakia koskeva sopimus on tehtävä kirjallisesti ja toimitettava alkuperäisenä Digi- ja väestötietovirastoon rekisteröintiä varten. Alkuperäinen asiakirja palautetaan teille rekisteröinnin jälkeen. 
  • Suosittelemme, että selvitätte juristin kanssa asiaan liittyvät muotomääräykset.

Hinta

1.1.2021 alkaen:

55 euroa

Yhteystietomme

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto, PL 1003, 02151 Espoo

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet