Lupa asunnon ostoon tai myyntiin

Kun olet edunvalvojana myymässä tai ostamassa päämiehesi yksin, osittain tai kuolinpesän osakkaana omistamia asunto-osakeyhtiön osakkeita, asumisoikeusasuntoa tai lomaosaketta, tarvitset siihen luvan. Autotalliosakkeiden tai autopaikan ostaminen tai myyminen ei edellytä lupaa, jos osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta yhtiön veloista.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Suosittelemme hakemaan lupaa asunnon kaupalle etukäteen. Tarvitset kuitenkin lupahakemukseesi luonnoksen kauppakirjasta, joten kaupan yksityiskohtien on oltava selvillä asiaa vireille laitettaessa. Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä myös jo tehdyn asuntokaupan jälkikäteen, jos se on päämiehesi edun mukaista. Tehty kauppa ei kuitenkaan sido päämiestäsi ilman viranomaisen lupaa.

Toimi näin

 • Täytä hakemus ja toimita se liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Lupahakemus

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.
 • Toimita allekirjoitettu ja skannattu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse tai postitse tai lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Tarvittavat asiakirjat

Lupahakemuslomakkeen lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:

 • Kauppakirja tai kauppakirjan luonnos
 • Ajantasainen, laillistetun kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan, arviolausunto tai muu luotettava selvitys asunnon arvosta
 • Isännöitsijäntodistus
 • Osakkeita tai osuuksia ostettaessa selvitys rahoituksen järjestämisestä
 • Jos kaupan osapuolena on kuolinpesä, osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai jos vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos tarvitsemme sukuselvityksiä, pyydämme ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus, jos kaupan osapuolena on kuolinpesä
 • Asumisoikeusasunnon osalta asumisoikeussopimus, luovutushintalaskelma ja luopumisilmoitus
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, päämiehen kirjallinen mielipide kaupasta.

Muistilista

 • Harkitse, onko asunnon osto/myynti päämiehesi edun mukaista.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Huomioi, että kauppahinnan on vastattava asunnon käypää arvoa.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana asunnon kaupassa. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on kaupassa vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Holhoustoimen yhteystiedot

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Postiosoite

Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo

Ylläolevan postiosoitteeseen voi lähettää kaiken holhoustoimeen lähetettävän postin lukuun ottamatta omaisuusluetteloita, vuositilejä sekä päätöstilejä. Ne tulee postittaa kunkin valvontaa harjoittavan palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12 

Palvelunumero 0295 536 256

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet

 

Usein kysyttyä

Suomen väkiluku 5 542 059