Lupa asunnon ostoon tai myyntiin

Kun olet edunvalvojana myymässä tai ostamassa päämiehesi yksin, osittain tai kuolinpesän osakkaana omistamia asunto-osakeyhtiön osakkeita, asumisoikeusasuntoa tai lomaosaketta, tarvitset siihen luvan. Autotalliosakkeiden tai autopaikan ostaminen tai myyminen ei edellytä lupaa, jos osuuteen ei liity henkilökohtaista vastuuta yhtiön veloista.

Suosittelemme hakemaan lupaa asunnon kaupalle etukäteen. Tarvitset kuitenkin lupahakemukseesi luonnoksen kauppakirjasta, joten kaupan yksityiskohtien on oltava selvillä kun jätät hakemuksen. Digi- ja väestötietovirasto voi hyväksyä myös jo tehdyn asuntokaupan jälkikäteen, jos se on päämiehesi edun mukaista. Kauppa ei kuitenkaan sido päämiestäsi ilman viranomaisen lupaa.

Ennen kuin teet päätöksen tehtäviisi kuuluvissa asioissa, tiedustele päämiehesi mielipidettä, jos asiaa on tämän kannalta pidettävä tärkeänä ja kuuleminen voi tapahtua ilman huomattavaa hankaluutta. Kuuleminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos päämiehesi ei kykene ymmärtämään asian merkitystä.

Toimi näin

 • Täytä hakemus ja toimita se liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon.

Lupahakemus

 • Hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun toimitat heti hakemusta tehdessäsi kaikki tarvittavat liitteet. Pyydämme tarvittaessa sinulta täydennystä.
 • Teemme täydennyspyynnöt sähköisesti Suomi.fi-viestit -palvelun kautta tai sähköpostitse, postitse kirjeenä tai puhelimitse.
 • Toimita allekirjoitettu ja skannattu hakemus liitteineen Digi- ja väestötietovirastoon sähköpostitse tai postitse tai lähimpään Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan.

Tarvittavat asiakirjat

Lupahakemuslomakkeen lisäksi tarvitset seuraavat liitteet:

 • Kauppakirja tai kauppakirjan luonnos
 • Ajantasainen, laillistetun kiinteistönvälittäjän tai muun asiantuntijan, arviolausunto tai muu luotettava selvitys asunnon arvosta
 • Isännöitsijäntodistus
 • Osakkeita tai osuuksia ostettaessa selvitys rahoituksen järjestämisestä
 • Jos kaupan osapuolena on kuolinpesä, osakastiedoiltaan vahvistettu perukirja, tai jos vahvistamista ei ole haettu, perukirja ilman sukuselvityksiä. Jos tarvitsemme sukuselvityksiä, pyydämme ne erikseen.
 • Mahdollinen testamentti tiedoksianto- tai lainvoimaisuustodistuksineen sekä mahdollinen avioehtosopimus, jos kaupan osapuolena on kuolinpesä
 • Asumisoikeusasunnon osalta asumisoikeussopimus, luovutushintalaskelma ja luopumisilmoitus
 • Jos päämies on 15 vuotta täyttänyt alaikäinen tai täysi-ikäinen, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja hän ymmärtää asian merkityksen, päämiehen kirjallinen mielipide kaupasta.

Muistilista

 • Harkitse, onko asunnon osto/myynti päämiehesi edun mukaista.
 • Keskustele päämiehesi kanssa asiasta ja selvitä hänen mielipiteensä, jos hän kykenee ymmärtämään asian merkityksen.
 • Huomioi, että kauppahinnan on vastattava asunnon käypää arvoa.
 • Tarkista, että sinulla on kaikki lupahakemuksen tarvittavat liitteet. Liitteet voivat olla jäljennöksiä.
 • Varmista, että et ole esteellinen toimimaan edunvalvojana asunnon kaupassa. Jos olet itse tai lähisukulaisesi on kaupassa vastapuolena, tarvitset itsellesi edunvalvojan sijaisen.

Tuo tai lähetä asiakirjoja Digi- ja väestötietovirastoon

 1. Palauta omaisuusluettelot, vuositilit ja päätöstilit liitteineen päämiehesi kotipaikkaa lähimpänä olevaan Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkaan. Voit tuoda asiakirjat viraston postilaatikkoon suljetussa kirjekuoressa jonottamatta. Katso paikkakuntakohtaiset yhteystiedot
 2. Voit vaihtoehtoisesti lähettää asiakirjoja virastoon postitse tai salatulla sähköpostilla. Valitse salattua sähköpostia käyttäessäsi osoitteeksi [email protected] Jos haluat lähettää asiakirjat pakettina, suosittelemme paketin lähettämistä Postin kautta. 
 3. Sähköpostilla lähetettävien asiakirjojen pitää olla pdf-muodossa. Niinpä esimerkiksi puhelimella otetut valokuvat eivät sovellu lähetettäväksi sähköpostitse. Lähetäthän asiakirjan kokonaisena tiedostona, ei yksittäisinä sivuina.
 4. Lähetä kaikki tarvittavat asiakirjat kerralla, niin nopeutat asiasi käsittelyä. Tarkista, että olet toimittamassa kaikki tarvittavat liitteet.    

Hinta

Lupapäätöksen hinta on 184 euroa. 

Käsittelyaika

Keskimääräinen käsittelyaika on kaksi kuukautta. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos hakemuksen liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.          

Usein kysyttyä

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet