Väestörekisterikeskuksen tietotilinpäätös on julkaistu

30.6.2016 13.23
Tiedote

Väestörekisterikeskukselle on tärkeää huolehtia tietosuojan toteutumisesta sekä seurata ja kehittää jatkuvasti toimintatapojaan sekä huolehtia tietojen käsittelyyn liittyvästä raportoinnista. Tätä tarkoitusta varten Väestörekisterikeskus laatii vuosittain tietotilinpäätöksen.

Tietotilinpäätökseen on koottu tietojen käsittelyn tärkeimmät tunnusluvut ja se antaa kokonaiskuvan tietojen käsittelyn nykytilasta sekä arvion tietosuojan, tietoturvan ja yksityisyyden suojan toteutumisesta. Dokumenttiin on kirjattu toteutetut ja ehdotetut kehittämistoimenpiteet. Tietotilinpäätös on tarkoitettu ensisijaisesti viraston johdolle toiminnan ja tietosuojan seurannan ja kehittämisen työkaluksi.

Tietotilinpäätös on tietosuojasyistä luottamuksellinen dokumentti, minkä vuoksi siitä voidaan julkaista vain tiivistelmä.

Lisätietoja:
Johtava asiantuntija Annina Hautala, [email protected], puh. 0295 535 213.


Suomen väkiluku 5 535 410