Osoitetietoja väestötietojärjestelmästä päivittävät organisaatiot

Alla mainitut tahot huomioivat asiakasrekisterien päivityksissä ainakin vakinaiset asuinosoitteet ja niissä tapahtuneet muutokset. Väestötietojärjestelmään ilmoitettujen tilapäisten asuinosoitteiden ja erillisten postiosoitteiden käyttämistä suositellaan. Viime kädessä organisaatiot tekevät ratkaisut siitä, mitä osoitteita ne hyödyntävät toiminnassaan.

Asiakasrekisterinpäivityskielto estää osoitetietojen päivittämisen alla mainituille tahoille lukuun ottamatta sellaisia toimijoita, joilla on tietojen saantiin lakiin perustuva oikeus. Asiakasrekisterinpäivityskiellosta huolimatta osoitetiedot voidaan luovuttaa viranomaisille, oppilaitoksille, pankeille, vakuutusyhtiöille, perintätoimen harjoittajille ja Veikkaus Oy:lle. Osoitetietoja voidaan luovuttaa myös muille organisaatioille, joilla on tähän lakiperuste (esimerkiksi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä). Digi- ja väestötietovirasto edellyttää, että tiedot saava organisaatio sitoutuu siihen, että asiakasrekisterin päivityskiellon alaisia osoitetietoja käytetään vain henkilön, yrityksen tai yhteisön oikeuksien tai velvollisuuksien toteuttamiseksi. Asiakasrekisterin päivityskiellon alaisten osoitetietojen käyttö suoramarkkinointiin, massayhteydenottojen tekemiseen tai muihin vastaaviin tarkoituksiin ei ole sallittua.


Suomen väkiluku 5 543 142