Kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelu Arkkitehtuuripankki

Kokonaisarkkitehtuurin mallinnuspalvelu Arkkitehtuuripankki tukee julkishallinnon organisaatioiden kokonaisarkkitehtuurityötä. Digi- ja väestötietovirasto tarjoaa Arkkitehtuuripankin kaikkien julkishallinnon toiminnan kehittäjien ja arkkitehtien käyttöön 31.12.2020 asti. Palvelussa voi mallintaa oman organisaation arkkitehtuuria ja organisaatioiden yhteisiä arkkitehtuureja. Mallinnukset voi myös julkaista kaikkien käyttäjien nähtäviksi ja hyödynnettäviksi.

Arkkitehtuuripankki.fi mahdollistaa tiedonhallintalain mukaisten, pakollisten arkkitehtuurikuvausten laatimisen ja tukee myös EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen toimeenpanoa.

Kokonaisarkkitehtuuri tukee johtamista, strategian toimeenpanoa, toiminnan ja palvelujen jatkuvaa kehittämistä, muutosten ja monimutkaisuuden hallintaa, digitalisaation hallittua hyödyntämistä sekä yhteentoimivuutta. Kokonaisarkkitehtuurityö on osa organisaation strategiatyötä, johtamisprosessia sekä talouden ja toiminnan suunnittelua.

Kokonaisarkkitehtuurimenetelmä

Kokonaisarkkitehtuurityössä käytetään kokonaisarkkitehtuurimenetelmää (JHS 179 v2.0), joka perustuu kansainväliseen, avoimeen ja yleisimmin käytössä olevaan kokonaisarkkitehtuuriviitekehykseen TOGAF® (v. 9.1). Menetelmän avulla voi mallintaa sekä nykytilassa että tavoitetilassa: periaatteellisella tasolla ja neljästä eri näkökulmasta. Katso visuaalinen kaavio arkkitehtuurikuvauksista tai lue tekstimuodossa alta. 

Toimi näin

Tutustu käyttöoikeuksien tilaamisen ohjeeseen Arkkitehtuuripankissa. Sovi ennen käyttöoikeuksien tilaamista asiasta oman organisaatiosi sisällä.

Arkkitehtuuripankki-palveluun

Kysy lisää Arkkitehtuuripankista

Kysy Arkkitehtuuripankista sähköpostilla

 

Koulutusta kokonaisarkkitehtuuriin ja Arkkitehtuuripankin käyttöön

Digi- ja väestötietovirasto järjestää verkkokoulutuksia kokonaisarkkitehtuurista. EOppivassa on julkaistu kaksi koulutusta, joista ensimmäinen on johdanto kokonaisarkkitehtuuriin ja toinen auttaa tekemään mallinnuksia ja käyttämään Arkkitehtuuripankkia.

Johdanto kokonaisarkkitehtuuriin -verkkokoulutus

Kokonaisarkkitehtuurin mallintaminen -verkkokoulutus