Alaikäisen edunvalvonnan rekisteröinti ja tilivelvollisuus

Alaikäisen lapsen huoltajana olet myös hänen lakimääräinen edunvalvojansa ja hoidat hänen taloudellisia asioitaan. Alaikäisen lapsen edunvalvonta rekisteröidään silloin kun lapsen omaisuus ylittää 20 000 euroa. Mahdollisia velkoja ei vähennetä omaisuuden määrää laskettaessa.

Käytännössä edunvalvonnan rekisteröinti tarkoittaa sitä, että sinun täytyy tehdä vuosittain tili alaikäisen lapsesi taloudellisten asioiden hoidosta. Tilivelvollisuutesi päättyy, kun lapsesi tulee täysi-ikäiseksi tai jos alaikäisen lapsesi edunvalvonta poistetaan rekisteristä. Alaikäisellä lapsella ei ole ikänsä puolesta mahdollisuutta huolehtia omista eduistaan ja oikeuksistaan, joten sinä huolehdit niistä hänen puolestaan. Holhousviranomainen ohjaa sinua tässä tehtävässä, mutta myös valvoo alaikäisen puolesta, että hoidat tehtäväsi asianmukaisesti.

Alaikäisen lapsen edunvalvonta poistetaan rekisteristä silloin kun lapsen omaisuuden arvo on pysyvästi vähentynyt 15 000 euroon tai sitä pienemmäksi. Jos lapsen omaisuus vähenee edunvalvojan toimien vuoksi, edunvalvontaa ei poisteta rekisteristä.

Tehtäväsi alaikäisen taloudellisten asioiden hoitajana kuitenkin jatkuu, vaikka alaikäisen edunvalvonta poistettaisiinkin rekisteristä. Tilivelvollisuutta ei tällöin kuitenkaan ole.

Tilivelvollisuus

Edunvalvojana sinun on ilmoitettava alaikäisen nimissä olevasta omaisuudesta, jos omaisuuden määrä mahdollisia velkoja vähentämättä ylittää 20 000 euroa. Holhousviranomainen selvittää tarvetta rekisteröidä alaikäisen edunvalvonta pyytämällä sinulta omaisuusluettelon alaikäisen varoista ja veloista. Omaisuusluettelon teet vain kerran. Luetteloa ei palauteta sinulle

Kun alaikäisen edunvalvonta on rekisteröity, toimita holhousviranomaiselle vuosittain vuositili tositteineen seuraavana vuonna viimeistään 31.3. Tilikausi on yleensä kalenterivuosi. Tilin laatimista varten löytyy vuositililomake ja siihen liittyvä täyttöohje. Vuositili palautetaan tarkastuksen jälkeen sinulle.

Edunvalvonta päättyy, kun lapsi tulee täysi-ikäiseksi. Kun tehtäväsi edunvalvojana on päättynyt, toimita holhousviranomaiselle päätöstili kahden kuukauden kuluessa. Päätöstili vastaa sisällöltään vuositiliä, mutta se koskee sitä ajankohtaa, jolta vuositiliä ei ole vielä tehty.

Holhousviranomaisen tarkastama päätöstili mahdollisine huomautuksineen annetaan tiedoksi täysi-ikäiselle.

Tilivelvollisuus lakkaa myös, jos alaikäisen edunvalvonta poistetaan rekisteristä.

Holhousviranomainen voi perustellusta syystä pidentää tilikautta tai vapauttaa edunvalvojan vuositilin tekovelvollisuudesta. Päätöstilin antamisesta ei myönnetä vapautusta.

Muistilista

  • Varmista, että kaikki alaikäisen omaisuus on hänen nimissään.
  • Säilytä tiliotteet ja tositteet sellaisessa muodossa, että saat ne käyttöösi aina tarvittaessa
  • Tutustu omaisuusluettelon sekä vuosi- ja päätöstililomakkeiden täyttöohjeisiin
  • Liitä omaisuusluetteloon sekä vuosi- ja päätöstiliin tarvittavat liitteet jäljennöksinä
  • Vuositili palautetaan tarkastuksen jälkeen. Tutustu tarkastajan tekemiin merkintöihin ja mahdolliseen huomautukseen.

Toimi näin

  • Lakimääräisenä edunvalvojana sinun on ilmoitettava alaikäisen nimissä olevasta omaisuudesta, jos omaisuuden määrä mahdollisia velkoja vähentämättä ylittää 20 000 euroa.
  • Tee ilmoitus omaisuusluettelolomakkeella kuukauden kuluessa omaisuuden saamisesta.  

Omaisuusluettelo - alaikäinen päämies

Omaisuusluettelon ohje

  • Jos alaikäisen edunvalvonta on rekisteröity, anna vuositili holhousviranomaiselle kolmen kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä. Anna päätöstili holhousviranomaiselle viipymättä sen jälkeen, kun alaikäinen on tullut täysi-ikäiseksi.

Vuosi- ja päätöstililomake - ala-ikäinen päämies 

Vuosi- ja päätötililomakkeen ohje

  • Voit pyytää alaikäisen lapsen edunvalvonnan poistamista rekisteristä, jos alaikäisen omaisuuden arvo on pysyvästi vähentynyt 15 000 euroon tai sitä pienemmäksi. Tee ilmoitus vapaamuotoisesti.

Hinta

Rekisteröinti ja rekisteristä poisto maksuton.

Käsittelyaika

Tilintarkastus: Tavoitekäsittelyaika 4 kk. Asiat käsitellään pääsääntöisesti saapumisjärjestyksessä. Yksittäistapauksissa käsittelyaika voi alittua tai ylittyä käsiteltävien asioiden määrästä ja vaativuudesta riippuen. Käsittelyaika pitenee, jos liitteenä ei ole kaikkia tarvittavia selvityksiä.                    

Keskeiset käsitteet

Omaisuusluettelo

Luettelo, jossa ilmoitat alaikäisen omaisuuden velkoineen valvonnan alkaessa.

Vuositili

Kalenterivuosittain annettava tili alaikäisen omaisuuden hoitamisesta. 

Päätöstili

Tili alaikäisen omaisuuden hoitamisesta siltä ajalta, kun vuositiliä ei ole annettu.

Usein kysyttyä

Linkit asiaan liittyviin lakeihin 

Laki holhoustoimesta 

Laki lapsen elatuksesta

Holhoustoimen yhteystiedot

Postiosoite

Omaisuusluettelot ja vuosi- ja päätöstilit lähetetään palvelupaikan omaan postiosoitteeseen.

Muu holhoustoimen posti lähetetään osoitteella:
Digi- ja väestötietovirasto / Holhoustoimi, PL 1001, 02151 Espoo. 

Chat-palvelu

Voit esittää yleisiä kysymyksiä myös verkkosivujemme chatin kautta. Chat palvelee ma-pe klo 9-15. Ethän ilmoita chatin kautta arkaluonteisia tietoja, kuten henkilötunnuksia.

Chatin löydät tämän sivun oikeasta alareunasta.

Puhelinnumero

Puhelinpalveluaika arkisin kello 9–12

Palvelunumero 0295 536 256

Sähköposti

Käytä sähköpostin lähettämiseen DVV:n turvapostia, jotta tietosi liikkuvat salatusti. Valitse turvapostissa vastaanottajaksi [email protected]

Lähetä sähköposti turvapostina

Palvelupaikat 

Digi- ja väestötietoviraston palvelupaikkojen osoitteet