Yhdistys, siirry Suomi.fi-valtuuksiin nyt – Katso-tunnukset eivät toimi viranomaisten verkkopalveluissa enää vuodenvaihteen jälkeen

2.10.2020 15.47
Tiedote

Katso-palvelun käyttö päättyy 31.12.2020. Katso-palvelun korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet. Yhdistysten kannattaa hoitaa Suomi.fi-valtuudet kuntoon nyt, jotta asiointi Verohallinnon, tulorekisterin, Kelan ja muiden viranomaisten kanssa sujuu myös Katso-palvelun päättymisen jälkeen.

Katso-tunnusten sijasta asiointipalveluihin kirjaudutaan jatkossa vahvoilla henkilökohtaisilla tunnistusvälineillä kuten verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella, poliisin myöntämällä henkilökortilla tai Digi- ja väestötietoviraston myöntämällä toimikortilla.

Erillisiä tunnuksia Suomi.fi-valtuuksien käyttäjä ei tarvitse. Katso-tunnukset jäävät kokonaan pois käytöstä.

Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet tulee luoda uudelleen – tiedot eivät siirry automaattisesti Suomi.fi-valtuuksiin

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa. Katso-palvelussa nyt olevat valtuudet eivät siirry uuteen palveluun automaattisesti, vaan ne tulee luoda Suomi.fi-valtuuksiin.

Suomi.fi-valtuuksia käytetään mm. julkishallinnon asiointipalveluissa. Katsosta siirtyvät asiointipalvelut ohjeistavat omia asiakkaitaan tarvittavista valtuuksista ja muutoksen aikataulusta asiointipalvelukohtaisesti. Linkit virastojen ohjeisiin löytyvät Katso-verkkopalvelusta.

Ohjeita valtuuttamiseen Suomi.fi-valtuuksista löydät Ohjeet ja tuki -osioista.

Valtaosa yhdistyksistä voi valtuuttaa omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa

Henkilö, jolla on oikeus edustaa yhdistystä yksin (toimia nimenkirjoittajana yksin), voi tunnistautua Suomi.fi-valtuuksiin omilla tunnistusvälineillään. Hän voi hoitaa yhdistyksen valtuutuksia Suomi.fi-palvelussa omatoimisesti. Esimerkiksi yhdistyksen puheenjohtajalla voi olla oikeus edustaa yhdistystä yksin.

Suomi.fi-palvelu tarkistaa edustamisoikeuden PRH:n yhdistysrekisteristä.

Verohallinnon palveluissa puheenjohtaja voi asioida yhdistyksen edustajana ilman erillistä valtuutta, vaikka hänellä ei olisi yhdistysrekisteriin merkittyä yksin edustamisoikeutta.

Voit varmistaa yhdistyksesi rekisteröidyt edustamisoikeudet ostamalla rekisteriotteen yhdistysrekisterin tietopalvelusta. Rekisteriote maksaa 3,22 euroa (sis. ALV 24 %). Siirry yhdistysrekisterin tietopalveluun.

Joissakin tapauksissa kirjautuminen Suomi.fi-valtuuksiin ei onnistu, vaikka henkilölle on merkitty yhdistysrekisteriin oikeus edustaa yhdistystä yksin.

Tee silloin tarkistuspyyntö yhdistysrekisteriin prh.fi-sivujen palautelomakkeella. Valitse lomakkeella kohta ”Yhdistykset”. Kirjoita tekstikenttään, että Suomi.fi-valtuuttaminen ei onnistu, ja lisäksi seuraavat tiedot:

  • yhdistyksen Y-tunnus
  • henkilön nimi, jolla valtuuttaminen ei onnistu
  • sähköpostiosoite vastausta varten.

Tarkistuspyynnön voit tehdä prh.fi-sivujen palautelomakkeella.

Joidenkin yhdistysten nimenkirjoitussäännössä yhdistyksen edustamiseen edellytetään kahta tai useampaa edustajaa yhdessä. Näissä tapauksissa lähetä valtuushakemus liitteineen Suomi.fi:n virkailijavaltuuttamispalveluun. Tarkemmat ohjeet löydät virkailijavaltuuttamispalvelusta. 


Mikä on Katso-palvelu?

Katso-organisaatiotunnistus ja valtuushallinta on yrityksiä ja yhteisöjä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten sähköisiin palveluihin. Katso-palvelu poistuu käytöstä 31.12.2020 ja sen korvaavat Suomi.fi-tunnistus ja Suomi.fi-valtuudet.

Vuodenvaihteen jälkeen Katso-tunnisteella ei ole enää mahdollista tunnistautua, eivätkä Katso-palvelussa olevat roolit ja valtuudet ole enää voimassa.


Mikä on Suomi.fi-valtuudet?

Suomi.fi-valtuudet on sähköisen valtuuttamisen itsepalvelu, jossa yritykset, yhdistykset ja yksityishenkilöt voivat valtuuttaa henkilön, yrityksen tai yhteisön hoitamaan asioita puolestaan.


Mikä on Suomi.fi-valtuus?

Suomi.fi-valtuus on sähköinen valtakirja, jonka tiedot tallennetaan valtuusrekisteriin. Kun henkilö haluaa asioida toisen puolesta Suomi.fi-valtuuksia hyödyntävässä palvelussa, oikeus asioida tarkistetaan ajanta-saisesti perustietorekistereistä.


Mikä on virkailijavaltuuttamispalvelu?

Virkailijavaltuuttamispalvelu on tarkoitettu niille tahoille, jotka eivät pysty aloittamaan sähköisten valtuu-tuksien antamista omatoimisesti.

Virkailijavaltuuttamispalvelussa organisaatio hakee valtuutusoikeutta tai edustajan valtuutusoikeutta sille oman organisaationsa jäsenelle, joka hallinnoi valtuuksia. Virkailija rekisteröi valtuuden hakemuksen perusteella.

Valtuutusoikeuden saanut voi antaa Suomi.fi-valtuuksissa omatoimisesti valtuuksia muille organisaation puolesta toimiville henkilöille tai organisaatioille. Edustajan valtuutusoikeuden saanut henkilö voi omatoimisesti Suomi.fi-valtuuksissa antaa yritykselle tai yhteisölle valtuuden antaneen henkilön, yrityksen tai yhteisön edustamisvaltuuksia toisille henkilöille ja pyytää toisilta yrityksiltä, yhteisöiltä tai henkilöiltä asiointivaltuuksia valtuuttajan asioiden hoitamiseen.

valtuudet