Valikko

Valtionhallinnon organisaatio: ilmoita milloin palvelukuvauksenne on julkaistu Palvelutietovarannossa

4.4.2017 14.12
Tiedote

Julkisen hallinnon organisaatioilla on lakisääteinen velvoite kuvata palvelut Suomi.fi-palvelutietovarantoon 1.7.2017 mennessä.

Ilmoittakaa Väestörekisterikeskuksen kirjaamoon (kirjaamo[at]vrk.fi) viimeistään pe 21.4.2017, milloin organisaationne palvelukuvaukset on julkaistu Palvelutietovarannossa.

Mikä on Suomi.fi-palvelutietovaranto?

Suomi.fi-palvelutietovaranto on keskitetty kansallinen tietovaranto, johon organisaatioiden tulee lain (laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista 571/2016) perusteella tuottaa asiakaslähtöiset kuvaukset palveluistaan 1.7.2017 mennessä.

Käyttöönotto voi viedä useamman kuukauden, joten jos työtä ei ole vielä aloitettu, siihen tulee ryhtyä mahdollisimman pian.

Monilla organisaatioilla työ on jo hyvässä vauhdissa. Ajankohtaisen tilanteen valtiosektorin käyttöönotoista näet täältä: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/kayttoonottojen-tilanne

Miksi asia on tärkeä?             

  • Julkishallinnolla on erinomaisia palveluita, joiden olemassaolosta kansalaiset eivät välttämättä edes tiedä. Palvelutietovaranto helpottaa palveluiden löydettävyyttä, sillä se sisältää tiedot kaikista julkisista palveluista tietorakenteeltaan yhdenmukaisessa muodossa.

    Yhdenmukaisen muodon myötä Palvelutietovarannon tiedot ovat hyödynnettävissä rajapintojen kautta koneellisesti, jolloin palveluiden löydettävyys mm. hakukoneissa paranee. Tietoja voi esittää organisaation omilla verkkosivuilla ja hyödyntää vapaasti myös muissa sähköisissä palveluissa ja sovelluksissa. Tietosisältö tarjotaan avoimena datana standardoidun rajapinnan kautta.
     

  • Yhteisten asiakaspalvelupisteiden tietojärjestelmä (ASTI) tulee hyödyntämään Palvelutietovarantoon tallennettuja palvelutietoja. Jos organisaationne palveluja tarjotaan yhteisissä asiakaspalvelupisteissä, varmistakaa, että myös nämä palvelut tulevat kuvattua.
     

  • Myös kunnilla on velvoite tuottaa palvelutiedot Palvelutietovarantoon. Jos virastojen asiointikanavat ovat osa kuntien palveluprosesseja, prosessit on tärkeä tunnistaa ja tuottaa tiedot asiointikanavista Palvelutietovarantoon mahdollisimman pian.

Käyttöönottoihin tukea valtiovarainministeriöltä

Palvelutietovarannon käyttö on maksutonta, mutta organisaatiot vastaavat itse käyttöönotosta ja tietojen ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista. Käyttöönottoihin voi hakea rahallista tukea valtiovarainministeriöltä 31.5.2017 saakka. Lisätietoja rahoituksesta: http://vm.fi/palveluarkkitehtuuri-tukea-liittymiseen

Väestörekisterikeskus tarjoaa koulutusta, työpajoja, opastusta ja ohjeistusta käyttöönottoon.

Suomi.fi-palvelutietovaranto noudattaa eurooppalaista suositusta (CPSV-AP) julkisten palvelujen yhdenmukaisesta kuvaamisesta. Euroopan unionin tavoitteena on koota kaikkien jäsenmaiden julkiset palvelut yhdenmukaisesti tarjolle asiointimaasta riippumatta. Suomi.fi-palvelutietovaranto toimii mallina koko EU-alueen julkisten palvelujen löydettävyydelle.

Suomi.fi-palvelut helpottavat kansalaisten ja yritysten viranomaisasiointia sekä viranomaisten keskinäistä toimintaa. Palvelut ovat Väestörekisterikeskuksen ylläpitämiä ja niistä säädetään laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016). Suomi.fi-palveluja kehitetään vuoden 2017 loppuun saakka osana Kansallista palveluarkkitehtuuriohjelmaa.

Lisätietoja

Aiemmat kirjeet aiheeseen liittyen:

Yhteydenotot

Väestörekisterikeskus, ptv-tuki[at]vrk.fi

JAKELU: Valtionhallinnon virastojen pääjohtajat ja kirjaamot + VRK Kirjaamo