Väestörekisterikeskus pitää selvityshenkilön esitystä maistraattien yhdistämisestä Väestörekisterikeskukseen perusteltuna

8.11.2017 14.03
Tiedote

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen kutsui Sitran vanhemman neuvonantaja Jouni Backmanin selvittämään ja arvioimaan maistraattien erilaisia organisointivaihtoehtoja. Selvityshenkilö Backman esittää raportissaan, että nykyiset yhdeksän erillisinä virastoina toimivaa maistraattia yhdistettäisiin Väestörekisterikeskukseen. Uusi valtakunnallinen virasto aloittaisi esityksen mukaan toimintansa 2020 alusta uudella nimellä. Nimenmuutoksella korostettaisiin uutta toiminnallista kokonaisuutta. Valtiovarainministeriön toimialan kaikki digitalisaation edistämistehtävät niin ikään koottaisiin mahdollisimman pikaisesti Väestörekisterikeskuksen yhteyteen.

Väestörekisterikeskus pitää ehdotettua yhdistämistä perusteltuna: ”Maistraattien yhdistäminen Väestörekisterikeskukseen edistää asiakaspalvelua, asiakaslähtöisyyttä ja digitaalisten palveluiden kehittämistä”, ylijohtaja Lea Krohns toteaa.  Mielekkäänä Väestörekisterikeskuksessa pidetään myös digitalisaation edistämistehtävien keskittämistä. ”Valtiovarainministeriön toimialan digitehtävien kokoaminen Väestörekisterikeskuksen yhteyteen tehostaa digitalisaation edistämistä”, Krohns sanoo.

Väestörekisterikeskus näkee, että maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistämisessä voidaan hyödyntää tehokkaasti molempien nykyisten organisaatioiden väestötietojärjestelmään liittyväasiantuntemus ja henkilöresurssit. ”Yhdistäminen suunnitellaan maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhteistyönä. Siten varmistamme, että molempien organisaatioiden osaaminen tulee parhaalla tavalla hyödynnettyä. Olemme tehneet maistraattien kanssa vuosia hyvää ja tiivistä yhteistyötä ja yhdistäminen tuo tähän entisestään synergiaa”, Krohns toteaa. Tällä osaamisella ja resursseilla voidaan keskittyä toimintaprosessien automatisointiin sekä digitalisoimiseen. Yhteinen organisaatio ja johtamisjärjestelmä varmistavat parhaiten sen, että nykyisten maistraattien tehtävien rationalisoinnin ja digitalisoinnin tarpeet tulevat huomioitua väestötietojärjestelmän (VTJ) kehittämisessä.

Väestörekisterikeskuksen näkökulmasta katsottuna maistraatit ovat onnistuneesti ottaneet uusia vastuita hoitaakseen ja pystyneet samalla parantamaan toiminnan tuottavuutta. ”Tällaisen dynaamisen kehityksen uskomme jatkuvan myös uudessa yhdistetyssä virastossa”, Krohns toteaa.

Maistraattien uudelleen organisointi on välttämätöntä hallituksen 5. huhtikuuta 2016 tekemän, maakunnille siirtyviä tehtäviä koskevan linjauksen perusteella. Tämän linjauksen mukaan valtion hallintotehtävissä on periaatteena valtakunnallinen toimivalta silloinkin, kun tehtävät edellyttävät alueellista tai paikallista läsnäoloa. Maistraattien nykyiset kuluttajaneuvontatehtävät esitetään raportissa siirrettävän Kilpailu- ja kuluttajaviraston yhteyteen mahdollisuuksien mukaan jo ennen maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen yhdistämistä.

Lisätietoja

ylijohtaja Lea Krohns, p. 0295 535 243