Valikko

Väestörekisterikeskus kilpailuttaa Suomi.fi-viestien tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun

16.10.2017 9.49
Tiedote

Väestörekisterikeskus kilpailuttaa tulostus-, kuoritus- ja postituspalvelun Suomi.fi-viestejä hyödyntävien käyttäjäorganisaatioiden käyttöön.

Palvelun avulla julkisen hallinnon organisaatiot voivat halutessaan välittää Suomi.fi-viesteihin lähettämänsä postit kirjeitse kansalaisille tai yrityksille. Lähetettävät postit voivat olla esim. tiedoksiantoja, ohjeita ja päätöksiä. Viestit lähetetään paperipostina silloin, jos kansalainen tai yritys ei ole ottanut käyttöönsä Suomi.fi-viestejä, jonne he voivat vastaanottaa viestit sähköisessä muodossa.

Palvelun käyttäjäorganisaatiot on määritelty laissa hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista (571/2016) [ns. KaPA-laki]. Tällaisia ovat mm. valtion virastot ja kunnat. Käyttäjäorganisaatioista tarkemmin: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluita-koskeva-lainsaadanto/ 

Väestörekisterikeskus on julkaissut palvelun hankintailmoituksen Hanki-palvelussa: https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/notice/view/2017-022052