Väestörekisterikeskuksen tuottama varmennehierarkia vaihtuu – muutoksia testiympäristöön

2.3.2018 8.53
Tiedote

Väestörekisterikeskus ottaa vuonna 2018 käyttöön varmenteisiin uuden varmennehierarkian. Uusi varmennehierarkia sisältää uuden juurivarmenteen ja uudet varmentajan varmenteet.

Käyttöönottoaikataulu on seuraava:

 • juurivarmenne (VRK Gov. Root CA – G2): 5/2018

 • kansalaisvarmenne: 5/2018

 • sote-ammattivarmenteet ja organisaatiovarmenteet: 9/2018

 • sote-palveluvarmenteet ja palveluvarmenteet: 10/2018

 • tilapäisvarmenteet: 10/2018

Varmennehierarkian uusimisesta johtuen testivarmenteille luodaan vastaava uusi hierarkia maaliskuussa 2018.

Uusi testivarmennehierarkia on seuraava:

 • juurivarmenne: VRK TEST Root CA - G2

 • henkilövarmenteet: VRK TEST CA for Test Purposes - G4

 • palveluvarmenteet: VRK TEST CA for Service Providers

 • sosiaali- ja terveydenhuollon ammattivarmenteet: VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Certs

 • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluvarmenteet: VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Service Prov. - G2

 • aikaleimavarmenteet: VRK TEST CA for Time Stamp Services

Nykyiseen testivarmennehierarkiaan tehdään seuraavat muutokset:

Uusina luodaan seuraavat varmenteet:

 • tilapäisvarmenteet: VRK TEST CA for Temporary Certificates - G2
  • sosiaali- ja terveydenhuollon tilapäisammattivarmenteet: VRK TEST CA for Social Welfare and Healthcare Prof. Temp. Certs

Seuraavat varmentajan varmenteet luodaan uudelleen:

 • testivarmenteet: VRK TEST CA for Test Purposes – G2
 • terveydenhuollon palveluvarmenteet: VRK TEST CA for Healthcare Service Providers

Uusi varmennehierarkia hyödyntää SHA512WithRSA-allekirjoitusalgoritmia. Nykyinen varmennehierarkia käyttää SHA256WithRSA-allekirjoitusalgoritmia.

Väestörekisterikeskus julkaisee tekniset määritykset maalis-huhtikuussa osoitteessa https://eevertti.vrk.fi/fineid-maaritykset. Myös testikortteja ja -varmenteita voi alkaa tilata maalis-huhtikuun 2018 aikana Väestörekisterikeskuksen verkkoasiointipalvelun kautta: https://asiointi.vrk.fi/.  

Väestörekisterikeskus tiedottaa erikseen, kun määritykset on julkaistu ja milloin testikortteja voi alkaa tilata.

Väestörekisterikeskus kehottaa ohjelmistokehittäjiä ja järjestelmien ylläpitäjiä ottamaan käyttöön uudet tai päivitetyt testivarmenteet.

Varmistakaa samalla, että

 • nykyiset ohjelmistot ja järjestelmät toimivat uusien testivarmenteiden kanssa

 • sovellukset tukevat molempia yllämainittuja allekirjoitusalgoritmeja

Kun testikortit tulevat saataville, testatkaa myös ohjelmistojen toimivuus testikorttien kanssa.

Ilmoittakaa mahdollisista ongelmista, epäyhteensopivuuksista tai virhetilanteista mahdollisimman pian Väestörekisterikeskukseen osoitteisiin:

 • sote-sektorin järjestelmät: asiakashallinta.th-varmenne[at]vrk.fi

 • valtionhallinnon ja kuntien järjestelmät: varmennemyynti[at]vrk.fi 

Aiemmin myönnetyt varmenteet ja toimikortit ovat käytettävissä normaalisti niiden voimassaoloajan eikä niitä ole välttämätöntä uusia juurivarmenteen vaihtumisen johdosta. Väestörekisterikeskuksen nyt käytössä oleva juurivarmenne ja varmentajan varmenteet vanhenevat joulukuuhun 2023 mennessä.

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus

Kehityspäällikkö Antti Partanen, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi

Kehityspäällikkö Teemu Tukiainen, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi