Väestörekisterikeskuksen saavutettavuuskoulukset nyt videotallenteena – Ilmoittaudu pe 12.10 koulutukseen saavutettavien palveluiden hankinnasta

3.10.2018 17.08
Tiedote

Väestörekisterikeskus on järjestänyt koulutuksia saavutettavuuden perusteista sekä saavutettavien verkkopalveluiden hankinnasta. Nyt nämä koulutukset on nähtävissä videotallenteena. Kouluttajina toimivat Avaavan saavutettavuusasiantuntijat.

Koulutus on yleistasoista ja helposti ymmärrettävää, joten se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat mukana verkkopalveluiden tai niiden sisällön tuottamisessa.

Saavutettavuuden perusteet

Mistä verkkopalveluiden saavutettavuudessa on kyse? Verkkopalveluiden käyttäjät ovat hyvin moninaisia ja heidän valmiutensa voivat vaihdella iän ja elämäntilanteen mukaan. Verkkopalveluiden ollessa saavutettavia yhä useampi voi käyttää niitä vaivatta. 

Koulutuksessa pohdimme, mitä on saavutettavuus ja ketkä siitä hyötyvät. Lisäksi esittelemme moninaisia käyttäjiä ja heidän tapojaan käyttää verkkopalveluita. Lopuksi käymme läpi syyskuussa voimaantulevan saavutettavuuslainsäädännön keskeiset velvoitteet julkisen sektorin organisaatioille ja esitämme muutamia esimerkkejä.
 

Katso video (pituus 1:17)

Saavutettavien verkkopalveluiden hankinnat – ilmoittaudu mukaan 12.10. koulutukseen  

Miten varaudumme saavutettavien verkkopalveluiden hankintaan? Miten ohjeistamme verkkosivujen toimittajaa saavutettavuudesta? Mitä meidän pitää ottaa huomioon saavutettavuudesta, kun tuotamme verkkopalveluumme sisältöä?

Saavutettavien verkkopalveluiden hankinnasta järjestetään vielä koulutus pe 12.10. klo 9.30–11 Ilmoittaudu: https://www.lyyti.in/saavutettavuus121018
 
Koulutuksessa pureudumme saavutettavuuden varmistamiseen osana verkkopalveluiden uudistusprojektia. Erityisesti esittelemme tapoja sisällyttää saavutettavuus osaksi verkkopalveluiden hankintaa. 

Koulutuksessa käymme läpi tärkeimmät saavutettavuusvaatimukset, jotta ymmärrys verkkopalveluiden saavutettavuudesta syventyy.  Avaamme esimerkkien kautta sisältöön liittyviä  saavutettavuus vaatimuksia, jotka jokaisen verkkopalveluita päivittävän henkilön on hallittava päivittäisessä työssään. 

Katso video (pituus 1:29)