Valikko

Tilinpäätös ja toimintakertomus: Väestörekisterikeskuksen toiminta laajeni merkittävästi vuonna 2016

2.3.2017 13.57
Tiedote

Väestörekisterikeskuksen toiminta laajeni merkittävästi vuonna 2016, kun laki hallinnon yhteisistä sähköisen asioinnin tukipalveluista astui voimaan kesällä 2016. Lain myötä sähköisen asioinnin tukipalvelujen tuottaminen annettiin Väestörekisterikeskuksen vastuulle.

Vuonna 2016 Kansallisen palveluarkkitehtuuri-ohjelman toimeenpano painottui Väestörekisterikeskuksessa sähköisen asioinnin tukipalvelujen käyttöönottoon asiakasvirastoissa.  

Vuoden 2016 loppuun mennessä

  • Kansallisen palveluväylän tuotantoympäristöön oli liittynyt 28 organisaatiota, jotka olivat julkaisseet palveluväylässä yhteensä 35 palvelua.
  • Suomi.fi-tunnistuspalvelu oli otettu käyttöön 55 asiointipalvelussa. Näistä suurimpia olivat Kelan asiointipalvelut ja Omakanta. Joulukuussa 2016 palvelussa oli jo n. 2,5 miljoonaa tunnistamistapahtumaa.
  • Asiointivaltuuspalveluita oli otettu käyttöön 5 asiointipalvelussa, joista suurin oli Kelan Omakanta. Puolesta asioinnin tapahtumia tehtiin 2016 aikana yhteensä n. 140 000 kpl.

Vuoden 2016 aikana Palveluväylään liittyvää kehitysyhteistyötä jatkettiin Viron kanssa ja väestötietojen vaihtoon liittyvät neuvottelut maiden välillä aloitettiin.

Lisäksi Väestörekisterikeskus neuvotteli ja solmi kaikkien pankkien kanssa suorat sopimukset pankkitunnusten käyttämisestä tunnistamispalvelussa. Suorat sopimukset korvasivat aiemmin hyödynnetyt Vetuma-puitejärjestelyn alla olleet pankkisopimukset.

Tavoitteena on, että uudet sähköisen asioinnin Suomi.fi –palvelut julkaistaan kansalaisten käyttöön vuoden 2017 kuluessa.

Väestötietoja hyödynnettiin entistä enemmän

Väestötietojärjestelmän tarjoamien ajantasaisten väestötietojen käyttö kasvoi vuonna 2016 aikaisemmista vuosista. Tietoja hyödynnetään mm. digitaalisissa kauppapalveluissa asiakkaiden henkilötietojen tarkistamiseen.

Väestötietojärjestelmän tietoja alettiin myös hyödyntää Suomi.fin tunnistus- ja valtuutuspalveluissa. Väestötietojärjestelmän käyttöpalvelun uudistuksen myötä tietokyselyjen vasteajat lyhentyivät merkittävästi, vaikka järjestelmän käyttövolyymi lisääntyi.  Väestörekisterikeskuksen sähköisen asioinnin palvelukanavan käyttöönotto helmikuussa 2017 mahdollistaa jatkossa käsittelyaikojen nopeutumisen.

Sähköistä asiointia edistettiin myös Postin ja maistraattien kanssa tuotettavassa muuttoilmoituspalvelussa, jossa luovuttiin puhelinpalvelu-vaihtoehdosta. Muutoksen myötä internetin kautta saatavien muuttoilmoitusten osuus kasvoi 72 %:iin.

>> Tutustu Väestörekisterikeskuksen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus
Johtaja Timo Salovaara, [email protected], p. 0295 535 303
Johtaja Janne Viskari, [email protected], p.0295 535 022