Tilinpäätös ja toimintakertomus 2017: Väestörekisterikeskus otti ensiaskeleita digitalisaatiota edistäväksi virastoksi

7.3.2018 10.00
Tiedote

Vuosi 2017 oli käänteentekevä Väestörekisterikeskuksen kehityksessä. Virasto alkoi kehittyä entistä selkeämmin yhteiskunnan digitalisaatiota edistäväksi keskusvirastoksi, kun sen vastuulle siirtyi Suomi.fi-verkkotoimitus Valtiokonttorista, Katso-palvelu Verohallinnosta sekä Avoindata- ja Viestit-palvelut Valtorista.

Väestörekisterikeskus jatkoi Kansallisen palveluarkkitehtuurin toteutusohjelmaa (KaPA). Vuoden 2017 lopussa valmistuivat ohjelmaan sisältyneet neljä hanketta:

  • Suomi.fi-palveluväylä organisaatioiden väliseen tiedonsiirtoon
  • Suomi.fi-tunnistus kansalaisten tunnistamiseen julkisen hallinnon sähköisiin asiointipalveluihin
  • Suomi.fi-valtuudet kansalaisten ja yritysten antamien valtuutusten hallintaan
  • Suomi.fi-palvelutietovaranto kokoamaan julkisten palvelujen tiedot yhdenmukaisella tavalla Suomi.fi-verkkopalveluun

Vuoden merkittävimmät julkaisut olivat uudistuneen Suomi.fi-verkkopalvelun julkaisu heinäkuussa 2017 sekä kansalaisten ja viranomaisten välisen sähköisen viestinvälityksen palvelun, Suomi-fi-viestien, julkaisu joulukuussa. KaPA-ohjelmasta tehdyn ulkoisen arvioinnin mukaan ohjelma saavutti sille asetetut tavoitteet hyvin ja alitti samalla 100 miljoonan euron budjettinsa.

Myös Väestötieto- ja varmennepalvelujen asiakaspalvelut digitalisoituivat, kun niissä otettiin vuonna 2017 käyttöön sähköinen verkkoasiointi. Sähköisellä palvelulla korvattiin paperiset ja pdf-muotoiset organisaatioasiakkaiden käyttämät hakemus- ja tilauslomakkeet. Helmikuussa 2017 käyttöön otetun järjestelmäkokonaisuuden myötä kaikki asiakasdokumentaatio laaditaan ja allekirjoitetaan digitaalisesti.

Varmennepalveluissa varmennekorttien käyttö laajeni vuonna 2017 sosiaalisektorille. Lisäksi varmennejärjestelmät muokattiin ja auditoitiin EU:n eIDAS-asetuksen vaatimusten mukaiseksi.

Väestötietojärjestelmän tietojen hyödyntäminen kasvoi

Vuonna 2017 Väestötietojärjestelmästä tehtävien kyselyjen kyselyvolyymit kasvoivat 106 miljoonaan. Tämä oli yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2016 verrattuna. Käytön kasvun taustalla on mm. Väestötietojärjestelmän integrointi Suomi.fi-tunnistukseen ja Suomi.fi-valtuuksiin. Myös yritykset hyödynsivät Väestötietojärjestelmän ajantasaisia henkilötietoja entistä enemmän.

Vuonna 2017 Väestörekisterikeskus myös laati esiselvitykset identiteetinhallinnan uudistamiseksi sekä henkilötunnuksen uudistamiseksi. Tarkoitus on laajentaa sähköinen identiteetti kattamaan jatkossa paremmin myös ulkomaalaiset ja tukea siten tehokkaammin yhteiskunnan prosessien digitalisaatiota. Vuonna 2017 aloitettiin myös Väestötietojärjestelmän henkilötietojen järjestelmäuudistus, jossa modernisoidaan järjestelmä ja valmistaudutaan mm. henkilötunnusuudistuksen edellyttämiin muutoksiin.

Kehitys digitalisaation edistäjäksi jatkuu

Vuonna 2017 valtioneuvosto ja valtiovarainministeriö tekivät päätökset kahdesta seuraavasta vaiheesta, joilla Väestörekisterikeskuksen rooli muuttuu digitalisaatiota edistäväksi virastoksi. Valtioneuvoston asetuksella (760/2017) Väestörekisterikeskukseen päätettiin siirtää 2018 alusta alkaen lukuisia operatiivisia yhteiskunnan digitalisaatiota edistäviä tehtäviä. Lisäksi valtiovarainministeriö asetti hankkeen, jonka myötä Väestörekisterikeskus, maistraatit sekä maistraattien ohjaus- ja kehittämisyksikkö (MOK) yhdistyvät vuoden 2020 alusta virastoksi, jonka yhtenä keskeisenä tehtävänä on digitalisaation edistäminen.

>> Tutustu Väestörekisterikeskuksen tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen

Lisätietoja

Väestörekisterikeskus, Ylijohtaja Janne Viskari, p.0295 535 022, etunimi.sukunimi[at]vrk.fi