Sote-palvelutietojen tuottamiseen lisäaikaa kaikkia käyttövelvollisia koskevalla poikkeusluvalla

29.6.2017 12.16
Tiedote

VM on tehnyt päätöksen koskien sote-palvelutietojen tuottamista PTV:hen, vaikka VM kuitenkin suosittaa kuvausten tekemistä mahdollisuuksien mukaan laissa (571/2016) säädetyn siirtymäajan mukaisesti.

Sekä sosiaali- ja perusterveydenhuoltoa että erikoissairaanhoitoa koskevat päätökset koskevat myös muita kuntia ja kuntayhtymiä, joiden on kuvattava sote-palveluihinsa liittyvät tiedot PTV:hen. Niiden ei tarvitse erikseen hakea poikkeuslupaa, mikäli ne kuvaavat palvelunsa ja niiden asiointikanavat edellä todetun mukaisesti TAI mikäli ne kuvaavat sosiaali- ja perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon.

Sosiaali- ja perusterveydenhuoltoa koskevan päätöksen sisältö

VM myöntää poikkeusluvan sosiaali- ja terveysalan palveluiden ja näiden palveluiden asiointikanavien kuvausten tekemiseen Suomi.fi-palvelutietovarantoon siten, että kunta tai kuntayhtymä on liittynyt Suomi.fi-palvelutietovarannon käyttäjäorganisaatioksi ja hyväksynyt palvelun käyttöehdot 1.7.2017 mennessä.

  • Kunta tai kuntayhtymä on kuvannut vähintään viisi (5) keskeisintä perusterveydenhuollon ja viisi (5) keskeisintä sosiaalihuollon palvelua sekä niiden asiointikanavat 1.7.2017 mennessä.
  • Kunta tai kuntayhtymä on kuvannut kaikki palvelut, joista VRK on tuottanut pohjakuvaukset, ja niiden asiointikanavat 1.10.2017 mennessä.
  • Kunta tai kuntayhtymä on kuvannut kaikki palvelut ja niiden asiointikanavat 1.12.2017 mennessä ja valinnanvapauden pilottien osalta 2 kuukautta ennen pilotin käynnistymistä (viimeistään 30.4.2018).

Keskeisimmillä sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluilla tarkoitetaan esimerkiksi volyymeiltaan merkittäviä palveluita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta tärkeitä.
Lue päätös kokonaisuudessaan

Erikoissairaanhoitoa koskevan päätöksen sisältö:

VM myöntää hakijalle sen hakemuksessaan esittämän mukaisesti poikkeusluvan sosiaali- ja terveysalan palveluiden ja näiden palveluiden asiointikanavien kuvausten tekemiseen Suomi.fi-palvelutietovarantoon siten, että

  • Kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri) on kuvannut vähintään viisi (5) keskeisintä erikoissairaanhoidon palvelua, joihin henkilö pääsee ilman lähetettä, sekä niiden asiointikanavat 1.7.2017 mennessä.
  • Kuntayhtymä (sairaanhoitopiiri) on kuvannut kaikki erikoissairaanhoidonpalvelut ja niiden asiointikanavat 1.12.2017 mennessä.

Keskeisimmillä erikoissairaanhoidon palveluilla, joihin henkilö pääsee ilman lähetettä, tässä tarkoitetaan esimerkiksi volyymeiltaan merkittäviä palveluita ja palveluita, jotka ovat asiakkaan kannalta tärkeitä.
Lue päätös kokonaisuudessaan