Oleskeluoikeutensa rekisteröinyt EU-kansalainen voi saada kotikunnan käymättä Digi- ja väestötietovirastossa

27.3.2020 15.02
Tiedote

Suomeen muuttava ulkomaalainen saa laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä halutessaan kotikunnan Suomessa. Kotikunnan saamiseksi edellytetään mm. yleensä henkilökohtaista käyntiä Digi- ja väestötietovirastossa, minkä avulla varmistetaan, että henkilö tosiasiallisesti oleskelee Suomessa.

Jatkossa EU-kansalainen ja hänen perheensä voi tietyissä tilanteissa saada kotikunnan myös käymättä Digi- ja väestötietovirastossa. Tämä koskee sinua, joka:

  • olet EU-maan, Sveitsin tai Liechtensteinin kansalainen tai tällaisen henkilön perheenjäsen,
  • olet rekisteröinyt EU-kansalaisen oleskeluoikeutesi Maahanmuuttovirastossa tai sinulle on myönnetty perheenjäsenen oleskelukortti,
  • olet jo saanut suomalaisen henkilötunnuksen esimerkiksi oleskeluoikeuden rekisteröinnin yhteydessä, ja
  • muutat Suomeen muualta kuin Ruotsista, Norjasta, Tanskasta tai Islannista.

HUOM! Uutta käytäntöä ei sovelleta pohjoismaiden kansalaisiin, koska oleskeluoikeuden rekisteröintivelvollisuus ei koske heitä. Pohjoismaiden kansalaisten tulee jatkossakin käydä henkilökohtaisesti Digi- ja väestötietovirastossa saadakseen kotikunnan.

Kotikunnan saamista voit pyytää lähettämällä vakinaistamispyynnön salatulla sähköpostilla.  Salatun sähköpostin voit lähettää osoitteessa https://turvaviesti.dvv.fi; valitse vastaanottajaksi "Ulkomaalaisten rekisteröinti ja kansainväliset asiat".