Kesälomalle saavuttavuuskoulutusten kautta!

15.5.2018 16.41
Tiedote

Väestörekisterikeskus tukee tilapäisesti saavutettavuuden toimeenpanoa Suomessa siihen asti kunnes Etelä-Suomen aluehallintovirasto aloittaa uudessa neuvonta- ja valvontaroolissaan. Vielä ennen kesälomakautta VRK tarjoa on kaksi saman sisältöistä verkkokoulutusta saavutettavuuden perusteista ja kaksi saavutettavien verkkopalveluiden hankinnasta

Kesto kussakin tilaisuudessa on 1h 30 min. Kuhunkin koulutukseen mahtuu mukaan 250 henkilöä. Ilmoittautuminen päättyy aina edellisenä päivänä kello 12, jonka jälkeen osallistuville lähetetään sähköpostitse osallistumislinkki. Koulutukset ovat maksuttomia ja avoimia kaikille!

Saavutettavuuden perusteet

Koulutuksessa pohdimme, mitä on saavutettavuus ja ketkä siitä hyötyvät. Lisäksi esittelemme moninaisia käyttäjiä ja heidän tapojaan käyttää verkkopalveluita. Lopuksi käymme läpi syksyllä voimaantulevan saavutettavuuslainsäädännön keskeiset velvoitteet julkisen sektorin organisaatioille ja esitämme muutamia esimerkkejä. Koulutus on yleistasoista ja helposti ymmärrettävää, joten se on tarkoitettu kaikille, jotka ovat mukana verkkopalveluiden tai niiden sisällön tuottamisessa. 

Saavutettavien verkkopalveluiden hankinta 

Koulutuksessa pureudumme saavutettavuuden varmistamiseen osana verkkopalveluiden uudistusprojektia. Erityisesti esittelemme tapoja sisällyttää saavutettavuus osaksi verkkopalveluiden hankintaa. Koulutuksessa käymme läpi tärkeimmät saavutettavuus­vaatimukset, jotta ymmärrys verkkopalveluiden saavutettavuudesta syventyy.  Avaamme esimerkkien kautta sisältöön liittyviä saavutettavuus­vaatimuksia, jotka jokaisen verkkopalveluita päivittävän henkilön on hallittava päivittäisessä työssään.