Janne Viskari Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön (Kaute) hallitukseen

17.12.2018 9.00
Tiedote

Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Janne Viskari on valittu Kaupallisten ja teknillisten tieteiden tukisäätiön (Kaute) hallitukseen. Kausi on kaksivuotinen.

KAUTE-säätiö tukee kaupallisten ja teknillisten tieteiden tutkimusta. Sen tavoitteena on edistää elinkeinoelämän ja yhteiskunnan kestävää uudistumista. Säätiö myöntää apurahoja akateemiseen tutkimukseen ja sen tutkimuksissa painottuu vahvasti digitalisaatioon liittyvät teemat.

Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on vahvistaa tulevina vuosina yhteistyötä digitalisaatioon liittyvän tutkimuksen kanssa. Viskarin työskentely Kauten hallituksessa tukeekin osaltaan tätä tavoitetta ja antaa Väestörekisterikeskukselle hyvät näköalat digitalisaatiota käsitteleviin väitöskirja- ja postdoc-tutkimuksiin.

”Haluamme Väestörekisterikeskuksessa olla aktiivinen yhteiskunnallinen toimija, joka ottaa kantaa digitalisaation kehityssuuntaan Suomessa ja kansainvälisesti. Tässä roolissa tiivis yhteistyö ja vuoropuhelu alan tutkijoiden kanssa on erittäin tärkeää”, sanoo Viskari.