Valikko

Avoindata.fi siirtyy Väestörekisterikeskuksen vastuulle vuoden 2017 alusta

11.11.2016 9.00
Tiedote

Avoimen tiedon ja yhteentoimivuuden palvelu Avoindata.fi (www.avoindata.fi) siirtyy 1.1.2017 Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorilta Väestörekisterikeskuksen vastuulle.

Hallinnollinen muutos ei näy palvelun käyttäjille, vaan Avoindata.fi-palvelu toimii edelleen nykyisten periaatteiden mukaisesti. Jatkossa kuitenkin palveluun liittyviin kysymyksiin vastaa Väestörekisterikeskus.

Avoindata.fi -palvelu otettiin käyttöön syyskuussa 2014 osana valtiovarainministeriön Avoimen tiedon ohjelmaa 2013-2015. Palvelu kokoaa yhteen osoitteeseen julkishallinnon yhteentoimivuuden keskeisiä aineistoja ja avoimia tietoaineistoja.

Hallinnon yhteisiä sähköisen asioinnin tukipalveluja Väestörekisterikeskukseen

Avoindata.fi-palvelun siirtyminen Väestörekisterikeskukseen perustuu valtiovarainministeriön asetukseen eräiden hallinnon yhteisten sähköisen asioinnin tukipalveluiden tuottamisesta (https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160607).

Avoindata.fi -palvelua kehitetään vuodesta 2017 alkaen yhdessä Suomi.fi -palveluväylän ja liityntäkatalogin kanssa.

Avoindata.fi on avoin kaikille

Avoindata.fin tavoitteena on edistää avoimen julkisen datan saatavuutta, hyödyntämistä ja käyttöä erilaisissa sovelluksissa.  Palvelu tarjoaa näkymän julkishallinnon avoimeen dataan ja yhteentoimivuuden kuvauksiin ja ohjeisiin. Se kuvaa, mistä eri avointa dataa sisältävät palvelut löytyvät, miten niistä saadaan koneluettavaa tietoa esiin ja millaista tietoa niistä on mahdollista saada. Palvelussa julkaistaan myös Avoimen datan opasta, johon on koottu tietoaineistojen avaamisen suunnitteluun keskeisesti liittyviä ohjeita, apuvälineitä ja kurssimateriaalia.

Palvelun avulla kuka tahansa palvelutarjoaja voi yhdistellä eri palvelujen tarjoamia tietoja ja nostaa siten esille uusia näkökulmia. Palvelun tarjoaman datan pohjalta on mahdollista luoda täysin uusia palveluja ja sovelluksia, jotka yhdistävät yhden tai useamman eri tiedontuottajan aineistoa.

Avoindata.fi -palveluun voivat tuoda tietoja sekä julkisen hallinnon organisaatiot että yksityissektorin ja kolmannen sektorin toimijat. Palvelulla on keskimäärin 6000 käyttäjää kuukaudessa.

Lisätietoja:

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori (31.12.2016 saakka)
avoindata[at]valtori.fi 

Väestörekisterikeskus
Johtaja Janne Viskari, [email protected], 0295 535 022

www.avoindata.fi
Avoindata.fi-palvelun esite